сряда, 23 септември 2009 г.

Изложба живопис “ДУХ, ДУША И ТЯЛО” - Юлия Станкова

Юлия Станкова е родена на 30.10.1954 година. През 1978 година завършва Минно-геоложкия институт, а през 1990 година специализира Индустриален дизайн в Техническия университет – София. През 2000 година се дипломира като Магистър по теология в СУ “Св. Климент Охридски”.
Първата самостоятелна изложба Юлия Станкова показва в софийската галерия “Зограф Ел”. Следващите изложби са в София, Македония- Битоля и Струга, Аудкарспел, Леуварден, Амстердам, Хага и Егмонд Бинен – Холандия, Гренобъл – Франция и в Гърция – град Драма. Поредната, 28 изложба се открива в художествена галерия “Никола Петров” във Видин.

“В работата си се стремя да напредна в познанието за човека чрез изследването на неговата връзка с Бога. Търся и доколкото ми позволяват силите, намирам моите отговори на въпросите защо е сътворен човека, каква е неговата мисия, дали човешкият живот не би трябвало да е служение на Бога и какъв е смисълът на това служение, защо човекът и Бога имат нужда един от друг… Около двадесет години вече се опитвам да направя моята малка крачка в разсейването на мъглата на забравата, че ние, хората, не просто сме родени, а сме и сътворени.
Самотата се стопля от радостта да споделиш с другия какво си проумял, или да чуеш неговото прозрение. Тогава се случва откровението между хората, в което винаги невидимо присъства и Бог. Необходимостта от това извънредно и най-ценно общуване поражда нуждата от сътворяването на език, чрез който да споделим, да направи видими за другия най-фините и трудноуловими трептения на своя дух. Така се ражда изкуството. Така се появяват на бял свят и моите образи, винаги облъхнати от радостта на споделянето и надеждата.” Юлия Станкова

Откриване 15.09.2009