четвъртък, 22 октомври 2009 г.

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА “45 ГОДИНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ - ВИДИН”

Видинската група на художниците е основана през 1964 г. За секретар е избран художника Стефан Тодоров и членове Антон Гюков, Апостол Апостолов, Кръсто Кръстев, Анастасия Гюкова и др. Същата година към групата се присъединяват Георги Петров и Анета Дръгушану, току що завършили художественото си образование при проф. Корнелио Баба в Букурещ.
“Видинската група на художниците е известна със своята история и творци. Инициативите, които е поемала през годините имат непреходно значение за българската пластична култура” - се казва, по повод годишнината в поздравителния адрес, от проф. Ивайло Мирчев, председател на СБХ.
В юбилейната изложба са показани над 50 живописни творби и скулптура от 19 видински автори.


Анета Дръгушану "Мълчание"

Веселин Нацин "Светлини"

Валери Никифоров "Париж"

Георги Петров "Опит за възвисяване"

Цветан Тимотеев "Его"

Васил Велков "Бряг"

Димитър Вецин "Лято"

Чавдар Петров "Композиция"

Димитър Качев "Дарове на брега"

Красимир Кръстев "Докога"

Петър Стоянов "В градината"

Александър Александров - "Пейзаж"