четвъртък, 29 април 2010 г.

„ Вълнения и похвати в края на една епоха”

Изложбата „ Вълнения и похвати в края на една епоха” от фонда на художествена галерия „Никола Петров” представя един вече почти забравен или непознат за различните публики период в българското изобразително изкуство. В края на 40-години Вълко Червенков и проводниците на културната му политика налагат „новия художествен метод”, изискващ от творците да спазват точни разпореждания по отношение на тематиката и художествената форма. В портретния жанр навлизат образи на политическите вождове, портрети на работници и ударници. Фигуралната композиция, която е водещ жанр през периода е посветена на събития от близкото историческо минало, както и на теми свързани с новото строителство / Портрет на Георги Димитров, автор Александър Стаменов, „Ленин” на Секул Крумов, „Портрет на Иван Чонос” на Петър Вълчев и др./. След Априлския пленум през 1956 година, когато настъпва крахът на култа към личността се дава възможност за промяна в културните среди. Появяват се различни гледни точки, отричат се някои норми на социалистическия реализъм или раболепната позиция на творци и художествени критици.

Основни представители в изложбата ”Вълнения и похвати в края на една епоха” са от периода на 60-те и началото на 80-те години. Това е време на значително жанрово и тематично разнообразяване. Съзвучието с партийната линия постепенно отстъпва и се отстоява, в различна степен, авторовата, а не политическа позиция. Изобразителното изкуство вече не е единствено трибуна за политически лозунги, а и интимно преживяване. Художникът не е съвест на трудовия народ, а творец, който пресъздава собствената си представа за заобикалящата го действителност. Представители на този период са по-старите Петър Вълчев, Петър Доев, Димитър Даскалов, Иван Халачев, Вера Лукова, по- младите Георги Петров, Анета Дръгушану, Продан Проданов, Йордан Петров, Павлин Коцев и новото поколение художници Данаил Митруцов, Цветан Тимотеев, Красимир Кръстев, Чавдар Петров.

Подредената експозиция в галерия „Никола Петров” за първи път показва в пълнота един период, непоказван десетилетия. Повечето от картините не са изваждани от депата от времето на попадането им в колекцията. Изложбата ”Вълнения и похвати в края на една епоха” – живопис и скулптура предоставя уникалната възможност на зрителя да се върне назад във времето, която ще предизвика интерес и като история и като естетика.

Откриване: 30 април 2010г. 17:30 часа


"Ленин", Секул Крумов, р-ри: 100/130/170, материал: гипс


"Строител", Продан Проданов, р-ри: 205/94/67, материал: гипс, 1974г.