петък, 17 юли 2009 г.

ИЗЛОЖБА „Съвременна българска живопис”

16.07-28.08.2009 Откриване 16.07.09 от 17.30

Изложбата, която художествена галерия „Кирил Петров”, Монтана предлага на видинската общественост и гостите на града включва 31 автора с произведения от 80-те и 90-те години на ХХ век. Това са Ева Паскова , Стоян Илиев , Василка Монева, Спас Нешовски, Христо Панев, Йоан Левиев , Михаил Саздов, Димитър Киров , Енчо Пиронков , Йордан Кисьов , Калина Тасева , Кирил Христов , Емил Стойчев , Михалис Гарудис , Атанас Яранов , Димитър Казаков, Димитър Буюклийски , Георги Божилов, Иван Кирков , Христина Петрова , Пламен Бонев , Цанка Бояджиева, Борис Ненов, Свилен Блажев , Янаки Кавръков , Юри Буков , Мими Добрева, Васил Карадимов, Вълчан Петров , Владимир Киров , Ева Паскова , Димо Генов , Ана Подекова , Даниела Ненчева , Димитър Димитров. Голямата част от тези художници определяха съвременния облик на българската живопис по това време и трябва да се отбележи, че те отдавна бяха напуснали територията на социалистическия реализъм / всъщност те никога не са и били там/ и творяха в ателиетата си изкуство, което бе в пълен унисон с европейските тенденции. Изложбата, без да има претенции, че е представителна за периода на последните двадесет от ХХ век показва търсенията и авторската естетиката, често различна от налаганото по това време.
Атанас Яранов- Интимно

Георги Божилов - Пейзаж

Димитър Казаков - На чешмата

Михалис Гарудис - Античен мотив