понеделник, 29 август 2011 г.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "НИКОЛА ПЕТРОВ" ДОСТЪПНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Това стана възможно с реализирания проект "Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания в сградата на художествена галерия "Никола Петров", Видин", финансиран от Агенцията за хора с увреждания.На главното стълбище са монтирани платформен подемник и стационарна рампа, с които вече е осигурен лесен и удобен достъп до залите на художествената галерия. Първият посетител беше Петър Кичашки от Видин, който заедно със свои приятели разгледаха изложбата на художника Георги Петров.